หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 49,190 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ทุ่งพอ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพอ เรื่อง สรูปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม ๒๕๕๙ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
29 เม.ย. 59
6
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.คลองกวาง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกวาง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา เรื่อง แจ้งราคากลางตามคู่มือแนวทางของสำนักงาน ป.ป.ช. โครงการวางท่อระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านเก่า โดยวิธีพิเศษ
29 เม.ย. 59
6
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.จะโหนง ประกาศรายชื่อนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลจะโหนง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
29 เม.ย. 59
7
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทม.สิงหนคร งานสมโภชเจ้าพ่อคอหงส์ ครั้งที่ ๒
29 เม.ย. 59
5
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท่าชะมวง ประกาศรายชื่อผู้มาซื้อซองเอกสารสอบราคา โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์รถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง
29 เม.ย. 59
3
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท่าชะมวง ประกาศรายชื่อผู้มาซื้อเอกสารสอบราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านพร้อมท่อเมนจ่ายน้ำ ม.1
29 เม.ย. 59
3
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.คูเต่า ประกาศเทศบาลตำบลคูเต่า เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยศาลาปลายเล่ย์่(ช่วงที่ 3) หมู่ 10 ตำบลคูเต่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
29 เม.ย. 59
19
  ข่าวจาก facebook ทต.กำแพงเพชร * * เมื่อเวลา 13.30 น.ของวันที่ 27 เม.ย.2559 ณ อาคารหอประชุมเทศบาลฯ นายประเสริฐ แซ่แต้ นายกเทศมนตรี และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลกำแพงเพชร คณะกรรมการธนาคารขยะสาขาชุมชนที่5 ได้ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลหนองจิก จ.ปัตตานี จำนวน 40 คน ในเรื่องของ
28 เม.ย. 59
53
  ข่าวบริการผู้พิการ ทน.สงขลา ประกาศคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้คณะศิลปศาสตร์ ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา
28 เม.ย. 59
103
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.สิงหนคร ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร
28 เม.ย. 59
92
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.สิงหนคร สอบราคาซื้อเครื่องเล่นกลางแจ้งสำหรับศุนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในสังกัด
28 เม.ย. 59
99
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.โคกม่วง ประกาศเทศบาลตำบลโคกม่วง เรื่อง ขอเชิญประชาชนที่สนใจเข้าร่วมในการตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำผิวดิน พร้อมถังน้ำใส หมู่ที่ 3 งวดที่ 4 (งวดสุดท้าย)
28 เม.ย. 59
100
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.สนามชัย ประกาศเรียกประชุมสภาท้องถิ่น สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2559
28 เม.ย. 59
90
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.สนามชัย ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2559 และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2560
28 เม.ย. 59
79
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.คอหงส์ เปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง ระบบระบายน้ำซอยลูกแก้ว / รางระบายน้ำจากหลังหมู่บ้านทักษิณเมืองทองกับซอยคีรี
28 เม.ย. 59
43

»ข้อมูลทั้งหมด 49,190 รายการ2

สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 29 มกราคม 2553