หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 60,686 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวรับสมัครงาน อบจ.สงขลา ประกาศ เชิญชวนจ้างควบคุมงาน โครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาการกีฬา อบจ.สงขลา
24 ม.ค. 60
12
  ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองควนลัง ขอบคุณผู้บริจาคสิ่งของ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
24 ม.ค. 60
13
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.เชิงแส ประกาศ รายชื่อผู้ค้าผ่านการคัดเลือกคุณสมบัติเข้าเสนอราคาประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ม.3 ตำบลเชิงแส อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา
24 ม.ค. 60
11
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ชุมพล ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชุมพล เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน ธันวาคม 2559
24 ม.ค. 60
10
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ปริก กิจกรรมในศูนย์เรียนรู้บูรณาการเศษฐกิจพอเพียง เทศบาลตำบลปริก
24 ม.ค. 60
7
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.บ่อตรุ ประกาศกำหนดการตรวจรับงานจ้าง
24 ม.ค. 60
9
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ปริก ประชุมหารือครัวเรือนต้นแบบภายใต้โครงการครัวเรือนสะอาดปราศจากโรคระบาดชุมชน
24 ม.ค. 60
4
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วัดขนุน ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายหมอนนา หมู่ที่ 5 ตำบลวัดขนุน
24 ม.ค. 60
5
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ปริก ประชุมหารือร่วมกับคณะกรรมการชุมชนและตัวแทนครัวเรือนชุมชนตลาดปริกเทศบาล 6
24 ม.ค. 60
6
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.สะกอม(จะนะ) ประชาสัมพันธ์ตรวจงานจ้าง ถมดินลูกรังพร้อมปรับพื้นที่ เพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงาน อบต.สะกอม หมู่ที่ 1 งวดที่ 2 (งวดสุดท้าย)
24 ม.ค. 60
17
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.เขารูปช้าง ประกาศราคากลางโรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านเขาแก้ว) เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านเขาแก้ว)
24 ม.ค. 60
13
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วัดขนุน ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการเจาะบ่อบาดาลบริเวณที่ดินสาธารณประโยชน์ป่าช้าเกาะยาง หมู่ที่ 8 ตำบลวัดขนุน
24 ม.ค. 60
5
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วัดขนุน ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.เพื่อป้องกันน้ำท่วมสายชายนา-กลางบ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลวัดขนุน
24 ม.ค. 60
10
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบจ.สงขลา ประกาศ ให้ใช้แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ของ อบจ.สงขลา
24 ม.ค. 60
5
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.คลองแงะ ประกาศเทศบาลตำบลคลองแงะ เรื่องรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายองนายกเทศมนตรีตำบลคลองแงะ ที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลตำบลคลองงแงะ (เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2555) (ผลการปฏิบัติงานในรอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559)
24 ม.ค. 60
5

»ข้อมูลทั้งหมด 60,686 รายการ7

สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 29 มกราคม 2553