หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 58,210 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทม.ปาดังเบซาร์ ทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
26 ต.ค. 59
2
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ทุ่งลาน รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2559
26 ต.ค. 59
4
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เขาแดง ประกาศ ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560
26 ต.ค. 59
3
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.วัดจันทร์ ประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา ตรวจรับงานจ้าง โครงการจ้างก่อสร้างติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่างแบบ Post Top หมู่ที่ 4 ตำบลวัดจันทร์ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
26 ต.ค. 59
6
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เทพา เรื่องประกาศแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2560
26 ต.ค. 59
3
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.นาหมอศรี รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
26 ต.ค. 59
9
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.พิจิตร ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพิจิตร เรื่อง กำหนด วัน เวลา ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายโคกพยอม-วังช้าง(ต่อเนื่อง) ม.3
26 ต.ค. 59
3
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ปริก ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปริก เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2559
26 ต.ค. 59
1
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.แค ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด สายนูรีย๊ะห์ หมู่ที่ 3
26 ต.ค. 59
7
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทน.สงขลา สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2559
26 ต.ค. 59
3
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทน.สงขลา สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2559
26 ต.ค. 59
2
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.คอหงส์ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร รายการ เครื่องพ่น ชนิดละอองฝอย ULV แบบติดตั้งบนรถกระบะ จำนวน 1 เครื่อง
26 ต.ค. 59
5
  ข่าวบริการผู้พิการ ทม.คอหงส์ รับลงทะเบียนเพื่อรับ้งินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
26 ต.ค. 59
6
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เขาแดง ประกาศแจ้งราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม (นม)ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านถ้ำตลอดและโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตพื้นที่ อบต.เขาแดง อนุบาล – ป.6 จำนวน 3 โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2559 ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 – 15 พฤษ
26 ต.ค. 59
3
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บ่อดาน แบบรายงานแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ2560 อบต.บ่อดาน
26 ต.ค. 59
5

»ข้อมูลทั้งหมด 58,210 รายการ6

สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 29 มกราคม 2553