หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 33,098 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทน.สงขลา ประกาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก เรื่อง คลื่นลมแรงในอ่าวไทย
27 ธ.ค. 57
116
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.โคกม่วง ประกาศสอบราคาถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจำนวน 5 โครงการ ตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา
26 ธ.ค. 57
132
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.สำนักแต้ว ประกาศสอบราคาจ้าง ถนนลาดยาง สายบ้านเตราะเล ม 4
26 ธ.ค. 57
135
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.พิจิตร ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
26 ธ.ค. 57
125
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.สะกอม(จะนะ) เปิดเผยข้อมูลราคากลาง โครงการก่อสร้างศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดบ้านเลียบ (เพิ่มเติม)
26 ธ.ค. 57
119
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ชะแล้ ประกาศเทศบาลตำบลชะแล้ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างสำนักงานเทศบาลพร้อมปรับปรุงภายในสำนักงานและ
26 ธ.ค. 57
111
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ชะแล้ ประกาศเทศบาลตำบลชะแล้ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายต้นโพธิ์ หมู่ 3 ตำบล
26 ธ.ค. 57
94
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.วัดขนุน ประกาศจ้างเหมาก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดขนุน จำนวน 2 โครงการ
26 ธ.ค. 57
75
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ดีหลวง ประกาศติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.ดีหลวง (พ.ศ.2557-2559)
26 ธ.ค. 57
54
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ดีหลวง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
26 ธ.ค. 57
68
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.กำแพงเพชร ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการขุดลอกคลองยางแดง ช่วงที่ 1 และช่วงที่ 2 บ้านคอ
26 ธ.ค. 57
65
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.กำแพงเพชร ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการขุดคลอกคลองยางแดง ช่วงที่ 1 และช่วงที่ 2 บ้านคอก
26 ธ.ค. 57
58
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วัดขนุน ประกาศแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2558
26 ธ.ค. 57
68
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วัดขนุน ประกาศแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
26 ธ.ค. 57
71
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ประกอบ ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางสายเกาะไม้ใหญ่ - เขตช้อนทอง หมู่ที่ 7 ตำบลประกอบ
26 ธ.ค. 57
64

»ข้อมูลทั้งหมด 33,098 รายการ
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 29 มกราคม 2553