หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 61,497 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.สะบ้าย้อย นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
27 ก.พ. 60
42
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.คลองเปียะ ประกาศ อบต.คลองเปียะ เรื่อง ผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
27 ก.พ. 60
39
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท่าม่วง เปิดเผยราคากลาง จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของกลุ่มอาชีพ
27 ก.พ. 60
47
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.สำนักขาม กำหนดนโยบายความโปรงใสและตรวจสอบได้ของเทศบาลตำบลสำนักขาม/ นโยบายความยุติธรรมและโปร่งใส
27 ก.พ. 60
47
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ฉลุง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (จ้างเหมาบริการกำจัดขยะ)
27 ก.พ. 60
40
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.สะกอม(เทพา) บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นระหว่าง จ.สงขลาและ อปท.จ.สงขลา
27 ก.พ. 60
38
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.วัดสน ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายต้นสะท้อน หมู่ที่ 5
27 ก.พ. 60
77
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.วัดสน ประกาศราคากลางขุดลอกคลองวัดนก - คลองอาทิตย์ หมู่ที่ 2
27 ก.พ. 60
71
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ชิงโค ประกาศ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2560และสมัยประชุมสามัญแรกของปีถัดไป
27 ก.พ. 60
32
  ข่าวรับสมัครงาน ทต.กำแพงเพชร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
27 ก.พ. 60
40
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ท่าชะมวง ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
27 ก.พ. 60
27
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เกาะใหญ่ ประกาศ อบต.เกาะใหญ่ เรื่องกำหนด วัน เวลา ตรวจรับการจ้าง ก่อสร้างถนนค.ส.ล.สายข้างวัดเกาะใหญ่-วัดสูง (ช่วงที่ 2)บ้านเกาะใหญ่ หมู่ที่ 7
27 ก.พ. 60
23
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท่าข้าม รายงานผลการกำหนดราคากลาง"ก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กฯ ม.7"
27 ก.พ. 60
29
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทน.หาดใหญ่ ประกาศประมูลเช่าทรัพย์สินเทศบาลนครหาดใหญ่ ( แผงชั้น3 อาคารตลาดพลาซ่า2 ) จำนวน 13 แผง
27 ก.พ. 60
40
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท่าข้าม รายงานผลการกำหนดราคากลาง"ก่อสร้างถนน สายมัสยิด-ต้นเคียน ม.5"
27 ก.พ. 60
19

»ข้อมูลทั้งหมด 61,497 รายการ5

สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 29 มกราคม 2553