หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 39,207 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.สะบ้าย้อย จ้าเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กถนนเทศบาล 1 ซอย 1 โดยวิธีพิเศษ
2 ก.ย. 58
21
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.พิจิตร ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพิจิตร เรื่อง กำหนด วัน เวลา ตรวจรับงานจ้าง โครงการปรับปรุงห้องน้ำ อบต.พิจิตร ม.3
2 ก.ย. 58
36
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.คูขุด สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2558
2 ก.ย. 58
39
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ทุ่งขมิ้น ประกาศ เรื่อง ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขมิ้น งวดที่ 1
2 ก.ย. 58
42
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.สทิงพระ โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน พัฒนา และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 วันที่ 28 สิงหาคม - 1 กันยายน 2558
2 ก.ย. 58
39
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.คลองเปียะ ประกาศผลการพิจารณาโดยวิธีพิเศษจัดซื้อตู้คอนเทนเนอร์ จำนวน 1 ตู้
2 ก.ย. 58
34
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท่าบอน แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างระบบกระจายเสียงทางไกล
2 ก.ย. 58
9
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บางกล่ำ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางกล่ำ เรื่อง การใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2558 - 2560) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1/2558
2 ก.ย. 58
10
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.บ้านไร่ ประกาศวันตรวจรับงานจ้างทำแผนที่แม่บทด้วยระบบโปรแกรม Ltax Gis แล้วเสร็จ พื้นที่ 65 ตร.กม. เขตพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านไร่
2 ก.ย. 58
14
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท่าบอน สอบราคาจ้างโครงการเพิ่มเติมระบบกระจายเสียงอัตโนมัติแบบไร้สาย
2 ก.ย. 58
7
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท่าบอน การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง
2 ก.ย. 58
10
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ปากรอ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากรอ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงโดยกั้นห้องภายในอาคารสำนักงาน
2 ก.ย. 58
8
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทน.สงขลา ประกาศเทศบาลนครสงขลา เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องดนตรีสากล โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก)
2 ก.ย. 58
11
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทน.สงขลา ประกาศเทศบาลนครสงขลา เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องดนตรีไทย โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก)
2 ก.ย. 58
12
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.นาหม่อม ประกาศผลสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กข้างถังประปา หมู่ที่ ๑
2 ก.ย. 58
13

»ข้อมูลทั้งหมด 39,207 รายการ
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 29 มกราคม 2553